Corporate Governance
Home>IR>Corporate Governance

Board of Directors

Chairman
Jiang Bin
Vice Chairman
Jiang Long
Directors
Duan Huilu
Independent Directors
Wang Tianmiao
Xia Shanhong
Xiao Xing